Teknologi Wis Tambah Maju

Komputer ahir-ahir iki dadi barang sing biasa. Nek menyen barang kaya ngono termasuk barang sing langka, ora kabeh wong bisa nduwe karo bisa nganggo. Mlakune jaman ditentukaken karo cepete mlakune teknologi sing dienggo. Nek teknologi nang suatu nggon isih biasa bae berarti gue kemajuane daerah kono ditakakna. Tapi nek teknologi sing dinggo maju gue berarti daerahe kono uwis apik.

Nek dikon ngomong teknologi apa sing agi disenengi wong-wong ya gampangane bisa dijawab komputer. Seka komputer ana-ana bae sing bisa di lakokna. Bisa nggo nonton video, ngrungokna tembangan, ngomong-ngomong karo wong liya, internetan karo isih akeh sing liyane .

Nek menyen mbok bentuke teknologi aneh-aneh, apa anu siki wis biasa karo sing anyar pa mbok ya aku bisane ngomong kaya ngono. Menyen jare betuke komputer gue gedi banget. Gedene kaye bangunan. Pantesan jaman mbiyen ora diproduksi akeh mbok ya gara-gara ne seka bentuke gue sing gedi. Nek gedi gue ukur bisa dinggo mung nang institusi sing uwis mapan. Nek nang rumah tangga ya ra bisa, soale ora muat nang njero umah.
Kmputer pertama


Seseorang yang tengah mengoperasika komputer

Hardisk

Bareng wis ana penemuan-penemuan, jreng siki wis nganggo komputer sing ukurane cilik. Bocah ke lahir mbok ya bisa nganggo karena ukurane sing cilik gue. Ora patie abot, nek digawa ngendi-ngendi bisa karo ditenteng nang tangan, dadi wong-wong sing nang dalan dadi bisa ndeleng.

Kecanggihane ora ditakokna maning, lawong ukuran barange  wis di ciutna. Wis gampang ora perlu repot nggotong. Sing penting jaman siki gue praktis. Nek praktis bisa nggo ngapa-ngapa, bisa digawa mengendi-ngendi. Berate ye ora patie berat. Isih gampang dinggo, pejet-pejetane gampang dinggo. Nek ana sing bingung biasane wis dilengkapi karo petunjuk.
Ipad seka apple

Uteke komputer gue saiki wis rada canggih lah. Nganggo akeh penelitian sing dikembangaken kepriben carane gue komputer keton cepet karo praktis, ora mbingungi. Prosesore atau uteke gue sing mbedakaken komputer siji karo komputer liyane. Nek tambah larang biasane uteke mikire tambah cepet. Nek tambah murah rega prosesor gue biasane tambah lemot.

Tapi menurutku kok kaye ora ana perkembangan kecepatan seka jaman geminyen genduk jaman siki. Nek menyen nyong nganggo kommputer cepete juga pade karo cepete komputer jaman siki. Komputer jaman menyen bisa lelet, komputer jaman siki pun sing wis nganggo utek terkini isih juga lelet. Bedane cuma nek komputer jaman menyen dikon mlakukaken program sing paling anyar gue biasane agak lemot. Ya mungkin juga gue disebabna ukurane programe sing tambah gede. Pade bae prosesore tambah apik tapi software tambah berate atau ukurene tambah gede. Dadi nek di padakna komputer jaman menyen karo komputer jaman siki sebenere sih kecepatane ora beda adoh, ye karena prosesor apik sing anyar dipeloni juga karo gedene program sing di nggo.

Nek siki komputerku pancen wis nganggo teknologi sing terkini yaitu nganggo intel CORE, tapi ye ngono kadang loadinge gue lambat. Mungkin karena program sing di nggo gue ye ukurane tambah gede. Tapi nek nyong sih ora masalahkena soale nyong kan kerjane ora patie mentingaken unsur grafik karo unsur video. Mungkin nek kerjananku akeh nang ngurusu grafik karo video ya komputerku tak gedekna ukurane.


Moge-moge komputerku dadi barang berguna nggo gawean sing bermanfaat

Komentar